Πρωτεύουσες καρτέλες

Η αποστολή του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Ρόλος του είναι να εκπροσωπεί τα παιδιά και το συμφέρον τους σε όλα τα επίπεδα.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Εκθέσεις Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Σύνολο ψήφων: 0

Ετήσιες Εκθέσεις Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
3f6cbf18-3ea6-42f0-ab1b-1969ca3ef5a7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.84570309706 34.360820707917, 31.84570309706 35.808161753998, 34.932861300185 35.808161753998, 34.932861300185 34.360820707917))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2007 to 30/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τώνια Σιαμπτάνη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

89