Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Εκθέσεις Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Οι Ετήσιες Εκθέσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν αναλυτικά τους στόχους και το όραμα της Υπηρεσίας, καθώς επίσης και το έργο που παράχθηκε.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
03/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
4db8811b-9548-417f-a46d-74d54abc766a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.73583981581 34.363843538831, 31.73583981581 35.846760876811, 34.85595700331 35.846760876811, 34.85595700331 34.363843538831))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2004 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

438