Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή τους η προαγωγή της στοματικής υγείας όλων των πολιτών και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Εκθέσεις Οδοντιατρικών Υπηρεσιών

Σύνολο ψήφων: 0

Οι Ετήσιες Εκθέσεις των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών παρουσιάζουν αναλυτικά τους στόχους και το όραμα των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, καθώς επίσης και το έργο που παράχθηκε.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
02/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
7164f348-6892-4f11-b7ea-1bb0284486d6
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.734008789063 34.348821855701, 31.734008789063 35.814193951437, 35.007934570313 35.814193951437, 35.007934570313 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2003 to 30/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρυστάλα Χαραλάμπους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

70