Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ombudsman) είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος του κράτους και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν θεσμό εξωδικαστικού ελέγχου της διοίκησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Εκθέσεις της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων

Σύνολο ψήφων: 0

Ετήσιες Εκθέσεις της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων. Η Αρχή κατά των Διακρίσεων, η οποία λειτουργεί από το 2004, έχει ως σκοπό την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων και την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η σύσταση της Αρχής ήταν αποτέλεσμα της εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, μετά τη ψήφιση της νομοθεσίας για την Καταπολέμηση των Φυλετικών και Άλλων Διακρίσεων. Η Αρχή κατά των Διακρίσεων πέρα από τη διερεύνηση ατομικών καταγγελιών, έχει ταυτοποιήσει τις τάσεις και τις ανάγκες των κοινωνικών δομών, αναγνωρίζοντας πλέον τη σημασία για παρεμβάσεις σε συστημικό επίπεδο

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
763edce2-317e-4eb5-a36d-d850cfbbf3a9
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.91162106581 34.381979340988, 31.91162106581 35.775485962768, 35.18554684706 35.775485962768, 35.18554684706 34.381979340988))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2004 to 30/12/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Νιόβη Γεωργιάδη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

113