Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Εκθέσεις Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Σύνολο ψήφων: 0

Ετήσιες Εκθέσεις του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος).

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
d79e6ef0-7ffe-4f92-b707-1873b07d9034
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.812744112685 34.363843538831, 31.812744112685 35.775485962768, 34.79003903456 35.775485962768, 34.79003903456 34.363843538831))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2005 to 30/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Τριανταφυλλίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

93