Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα εργασίας, κοινωνικης πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Εκθέσεις Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σύνολο ψήφων: 0

Ετήσιες Εκθέσεις Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 1959.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
12f086ef-30d4-4055-802c-96e254f34e9b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.19726559706 34.345703810529, 32.19726559706 35.784398825195, 34.79003903456 35.784398825195, 34.79003903456 34.345703810529))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1958 to 30/12/2013
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Άντρεα Κατσάβρα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

86