Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα παιδείας και πολιτισμού.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Εκθέσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Σύνολο ψήφων: 0

Ετήσιες Εκθέσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού από το 2003 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
161d4d1d-2a7d-4ee9-8a04-6040aafbe47b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.669922266155 34.257216443294, 31.669922266155 35.804449111915, 35.141601953655 35.804449111915, 35.141601953655 34.257216443294))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2002
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ιούλιος Ζούμος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

218