Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιο Ποσοστό Μεταβολής Απολαβών - Χρονοσειρά από 1960

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικα δεδομένα που αφορούν το ετήσιο ποσοστό μεταβολής των απολαβών στην Κύπρο, σε ονομάστικούς και πραγματικούς όρους. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 1960 και εντεύθεν.

Σημειώσεις:

  • Πηγή των στοιχείων από το 2010 είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πριν το 2010, πηγή των στοιχείων ήταν η Έρευνα Μισθών και Ημερομισθίων και για τα έτη 1960-1965 τα δεδομένα καλύπτουν εβδομαδιαίους υπαλλήλους μόνο, ενώ για τα επόμενα χρόνια καλύπτουν τόσο εβδομαδιαίους όσο και μηνιαίους υπαλλήλους.
  • Για τα χρόνια πριν το 2010, τα στοιχεία αναφέρονταν στον Οκτώβρη κάθε χρόνου, ενώ από το 2010 αναφέρονται στο μέσο όρο του χρόνου.
  • Τα στοιχεία σε πραγματικούς όρους αναφέρονται σε ποσοστά σε ονομαστικούς όρους.
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
26/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
7777e0f7-9099-42d1-9fc3-65c9344d8241
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.766967773438 34.385096036519, 31.766967773438 35.823102472531, 35.062866210938 35.823102472531, 35.062866210938 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1959
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Φάνη Λαγού, Μαριλένα Λουκαΐδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

76