Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιο Υδατικό Iσοζύγιο

Σύνολο ψήφων: 0

Ετήσιο υδατικό ισοζύγιο κατά την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/10/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
09212d5b-3542-4354-b576-22091303e83f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.931762695313 34.412291363453, 31.931762695313 35.823102472531, 35.029907226563 35.823102472531, 35.029907226563 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2010 to 31/12/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαριλένα Παναρέτου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

419