Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Κρατικό Αρχείο λειτουργεί από το 1978 με αποστολή τη διασφάλιση της διατήρησης των δημόσιων αρχείων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ευρετήριο Αρχειακών Συλλογών Κρατικού Αρχείου

Σύνολο ψήφων: 0

Το Ευρετήριο Αρχειακών Συλλογών, ως εργαλείο έρευνας,  περιλαμβάνει τους καταλόγους των αρχειακών συλλογών που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο και είναι προσβάσιμες για επιθεώρηση απο το κοινό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου. Ο κάθε κατάλογος περιέχει τα στοιχεία κάθε φακέλου της συλλογής, όπως τίτλος, χρονική περίοδος και προηγούμενος αριθμός αναφοράς.

Σημείωση: Η διάθεση για περαιτέρω χρήση των αρχειακών συλλογών που περιλαμβάνονται στο Ευρετήριο, υπόκειται σε συγκριμένη άδεια χρήσης που δεν επιτρέπει την εμπορική χρήση (βλ. πιο κάτω Άδεια χρήσης). Επίσης, οι περί Κρατικού Αρχείου (Πληρωτέα Τέλη) Κανονισμοί του 2014 προνοούν τα πληρωτέα τέλη παροχής υπηρεσιών του Κρατικού Αρχείου. Σχετικές πληροφορίες: εδώ.  

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
24/04/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/05/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Όταν απαιτείται
Αναγνωριστικό
d87202e4-7b3b-48df-868c-ad4cccb8984f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.868778727949 34.327534407197, 31.868778727949 35.758442445668, 34.725223705173 35.758442445668, 34.725223705173 34.327534407197))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
06/01/1878 - 22:25 to 24/04/2020 - 22:00
Γλώσσα
English
Greek
Turkish
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κυριακή Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

478