Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 - Διαδρομή - Γεωγραφική θέση

Σύνολο ψήφων: 0

Χάρτης Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 - Διαδρομή - Γεωγραφική θέση

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
0a4cbd3d-ae87-47c7-b693-e0c9a3b32bec
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.470336914063 34.357891873211, 31.470336914063 35.912132681898, 35.304565429688 35.912132681898, 35.304565429688 34.357891873211))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
19/11/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ανδρέας Νεάρχου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

611