Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την πυρόσβεση στην Κύπρο και αποτελεί τμήμα της Αστυνομίας Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ζημιές από Πυρκαγιές ανά έτος

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αναφέρονται στην περίοδο 2008 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/05/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
32a66dfd-5200-4b1a-84da-c4333caa6ab3
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.799926757813 34.484769010509, 31.799926757813 35.858726558675, 34.832153320313 35.858726558675, 34.832153320313 34.484769010509))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2008 to 31/12/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Αρχείου Π.Υ. Κύπρου 22802442
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

428