Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ζώνη Προστασίας Παραλίας - Κτηματικός / Χωρομετρικός Χάρτης

Σύνολο ψήφων: 0

 Ζώνη Προστασίας Παραλίας από τον Κτηματικό / Χωρομετρικό Χάρτη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS. Από την πιο κάτω υπηρεσία επιλέξτε από το Επίπεδο (Layer): ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/10/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/10/2021
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a08da5a1-343e-4316-9a61-d234d1c7abb1
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.430416670706, 31.953735351563 35.733972291267, 34.920043945313 35.733972291267, 34.920043945313 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
08/10/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
DLS Helpdesk
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

206