Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ηλικία Σελήνης (ημέρες)

Σύνολο ψήφων: 0

Ηλικία Σελήνης σε ημέρες, ανά μήνα του έτους.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
03/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
c656f72e-22b9-4d08-a4fb-ad7b0951b661
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.611328069121 34.075412438417, 31.611328069121 35.822267341145, 34.885253850371 35.822267341145, 34.885253850371 34.075412438417))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015 to 30/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

54