Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ημερήσια Πρόγνωση Καιρού

Σύνολο ψήφων: 0

Ημερήσια πρόγνωση καιρού, η οποία δημοσιεύεται σε ημερήσια βάση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, στις εξής υποκατηγορίες: α) Γενική Πρόγνωση Καιρού β) Πρόγνωση για τη Θαλάσσια Περιοχή της Κύπρου γ) Πρόγνωση για την Ανατολική Μεσόγειο (NAVTEX) δ) Πρόγνωση για τους Αεροναυτιλόμενους

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
01/02/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
03/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Καθημερινά
Αναγνωριστικό
dcc0b54a-b5c3-47b1-b709-e9da69db552d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.93359372206 34.363843538831, 31.93359372206 35.820040281161, 34.89990231581 35.820040281161, 34.89990231581 34.363843538831))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2021
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

666