Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ημερήσιες Μετρήσεις Αιωρούμενων Σωματιδίων στην Ατμόσφαιρα (Ιστορικά Στοιχεία)

Σύνολο ψήφων: 0

Ημερήσιες μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων από το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα που λειτουργεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα περιλαμβάνει 9 Σταθμούς Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα.

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ιστορικές ημερήσιες τιμές των συγκεντρώσεων των Αιωρούμενων Σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου μικρότερης των 10μm (ΑΣ10- PM10) και 2,5μm (ΑΣ2.5 - PM2.5).

Σημειώσεις: ο Κυκλοφοριακός σταθμός της Πάφου μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση στις 24/3/2016 (συντεταγμένες προηγούμενης θέσης 34°46'31.0"N, 32°25'21.0"E). Ο σταθμός του Παραλιμνίου ξεκίνησε τη λειτουργία ως Κυκλοφοριακός σταθμός στις 13/12/2016. Στις 13/1/2017 τα όργανα μέτρησης της συγκέντρωσης των ΑΣ μεταφέρθηκαν στον Κυκλοφοριακό σταθμό από την προηγούμενη τους θέση που ήταν στο Δημαρχείο του Παραλιμνίου (συντεταγμένες προηγούμενης θέσης 35°02'25.0"N, 33°59'0.2"E).

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/11/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
30/04/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
7fd87dc8-0a5e-4367-92f9-f54c371d442c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.096557617188 34.511931909632, 32.096557617188 35.796373910504, 34.821166992188 35.796373910504, 34.821166992188 34.511931909632))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2010 to 31/12/2021
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρύσανθος Σαββίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1760