Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ημερήσιοι Χάρτες Βροχόπτωσης

Σύνολο ψήφων: 0

Ημερήσιοι Χάρτες Βροχόπτωσης της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι οποίοι δημοσιεύονται όταν υπάρχει βροχόπτωση και παρουσιάζουν το ημερήσιο ύψος βροχής στην Κύπρο (ελεύθερες περιοχές). Οι χάρτες διατίθενται από τον Ιανουάριο 2010 και εντεύθεν. Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
01/02/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
03/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
dbc60038-434c-42b1-8c1e-8cdc40d2c818
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.944580050185 34.412197042726, 31.944580050185 35.805191708598, 35.03173825331 35.805191708598, 35.03173825331 34.412197042726))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2010
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1832