Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ημερήσιο Δελτίο Βροχόπτωσης

Σύνολο ψήφων: 0

Ημερήσιο Δελτίο Βροχόπτωσης της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για συγκεκριμένους σταθμούς. Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
01/02/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
03/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Καθημερινά
Αναγνωριστικό
14bd64a9-f06e-45c3-b857-92728f5e48c4
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.97753903456 34.445423716208, 31.97753903456 35.775485962768, 34.83398434706 35.775485962768, 34.83398434706 34.445423716208))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2019
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2390