Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ημερες που χάθηκαν εξαιτίας Εργατικών Ατυχημάτων - Δείκτης Σοβαρότητας Εργατικών Ατυχημάτων

Σύνολο ψήφων: 0

Μέσος όρος ημερών που χάθηκαν ανά εργατικό ατύχημα (δείκτης σοβαρότητας) κατ' έτος και σύνολο ημερών που χάθηκαν από εργατικά ατυχήματα κατ' έτος. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 2005 και εντεύθεν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Χρονοσειρά δεν ανανεώνεται από το 2015.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
02/08/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
1d6fe80e-9536-4685-95a8-fad9e915eeda
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.788940429688 34.339750856855, 31.788940429688 35.814193951437, 34.985961914063 35.814193951437, 34.985961914063 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2005 to 31/12/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δήμος Δημοσθένους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

132