Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Θέατρα του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα Θέατρα εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
29/08/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
5397aa9c-5e0d-4b72-8717-2b4ac1ec57f9
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.344020843506 35.182674142598, 33.350200653076 35.181832325434, 33.351917266846 35.191091834671, 33.357067108154 35.191652983139, 33.358097076416 35.197825360482, 33.361186981201 35.198667011966, 33.360500335693 35.202033530688, 33.369770050049 35.207924602678, 33.372859954834 35.20539990987, 33.375949859619 35.21101023173, 33.379383087158 35.207924602678, 33.383502960205 35.211290737648, 33.395862579346 35.205680435169, 33.399639129639 35.205680435169, 33.405132293701 35.203716737722, 33.406505584717 35.163871482307, 33.403072357178 35.162468124346, 33.401012420654 35.164432818711, 33.3962059021 35.161906774382, 33.393115997314 35.163590812652, 33.392086029053 35.163590812652, 33.383159637451 35.163590812652, 33.376979827881 35.160784062831, 33.373203277588 35.1565737565, 33.36462020874 35.157135143268, 33.355693817139 35.154889572952, 33.347110748291 35.151521101262, 33.345737457275 35.160503382522, 33.348827362061 35.16471348546, 33.34264755249 35.166678125584, 33.341274261475 35.170887908884, 33.342304229736 35.174255578601, 33.33646774292 35.177342486634))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

103