Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια κρατική υπηρεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Θέσεις Γραμματοκιβωτίων Δρόμου σε Αστικές και Αγροτικές Περιοχές

Σύνολο ψήφων: 0

Οδοί και περιοχές στις οποίες είναι εγκατεστημένα γραμματοκιβώτια δρόμου του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/02/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2021
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
1d33f0fb-b424-433b-a426-8ef944b924ba
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.865844726563 34.366960909265, 31.865844726563 35.796373910504, 34.920043945313 35.796373910504, 34.920043945313 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/02/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Παντοπώλης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

74