Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Θέσεις Δημοσίων Κτιρίων και Υπηρεσιών - Landmark Areas (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διαθεσης δεδομένων που αφορούν στις θέσεις δημοσίων κτιρίων και υπηρεσιών (Landmarks Areas). Πρόκειται για κτίρια τα οποία αναγνωρίστηκαν από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ως σημαντικά, βάση της χρήσης τους, και περιλαμβάνουν: Σχολεία, Νοσοκομεία, Εκκλησίες, Κυβερνητικά κτίρια, Αστυνομικούς Σταθμούς, Πυροσβεστικούς Σταθμούς κτλ). Τα δεδομένα αφορούν Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Παροχές.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML". Τα αρχεία μπορούν να ληφθούν από το από το directory που είναι προσβάσιμο μέσω του resource "US_UtilityAndGovernmentalServices Directory (gml)".

Συνολικά μέσω του directory διατίθενται 286 αρχεία gml, τα οποία αφορούν στους διάφορους δήμους και κοινότητες και η ονομασία των οποίων είναι της μορφής: US1_AdministrativeAndSocialGovernmentalServices [αρ.αρχείου][ονομα δήμου/κοινότητας].gml

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα/ υποεπίπεδα:

US1 (0)
US1.publicAdministrationOffice_LandmarkArea (1)
US1.generalHospital_LandmarkArea (2)
US1.earlyChildhoodEducation_LandmarkArea (3)
US1.primaryEducation_LandmarkArea (4)
US1.educationNotElsewhereClassified_LandmarkArea (5)
US1.masterOrEquivalentEducation_LandmarkArea (6)
US1.policeService_LandmarkArea (7)
US1.fireStation_LandmarkArea (8)
US1.hydrant_Fire_Hydrants (9)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
d1bdc36e-516f-41e2-9e37-474638dbb0a3
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.986694335938 34.448538048272, 31.986694335938 35.787462390871, 34.843139648438 35.787462390871, 34.843139648438 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
16/03/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

457