Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Θέσεις Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων (INSIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που αφορούν τις θέσεις σταθμών επεξεργασίας λυμάτων που καθορίστηκαν με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω αρχείου "GML" στο οποίο περιλαμβάνονται και δεδομένα που αφορούν τις μεταλλευτικές μισθώσεις.

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε το επίπεδο: PF.WasteWaterTreatmentSludges_Treatment_Plants (0)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
59ffedfb-81f8-4e4c-9d43-7f1a6b5b842a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.412291363453, 31.843872070313 35.832009993904, 34.953002929688 35.832009993904, 34.953002929688 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
23/03/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Έλενα Φοινικαρίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

177