Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Θέσεις Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διαθεσης δεδομένων που αφορούν στις θέσεις των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων που καθορίστηκαν με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".Τα αρχεία μπορούν να ληφθούν από το από το directory που είναι προσβάσιμο μέσω του resource "US_UtilityAndGovernmentalServices Directory (gml)". Συνολικά μέσω του directory διατίθενται 15 αρχεία gml, τα τα οποία αφορούν σε διάφορες περιοχές και η ονομασία των οποίων είναι της μορφής:

US2_EnvironmentalManagementFacility [αρ.αρχείου][ονομα περιοχής].gml

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα/ υποεπίπεδα:

US2 (10)
US2.EnvironmentalManagementFacility_Treatment_Plants

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
b744ed04-e75d-4f37-9651-812b9c7aa0e7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.690063476562 34.412291363453, 31.690063476562 35.769636353789, 34.985961914063 35.769636353789, 34.985961914063 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
22/03/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Έλενα Φοινικαρίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

164