Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Θέσεις των χώρων απόθεσης υλικών βυθοκόρησης στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διαθεσης δεδομένων που αφορούν στις θέσεις των χώρων απόθεσης υλικών βυθοκόρησης στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου. Η θέση τους έχει ψηφιοποιηθεί από γεωαναφερμένα σχεδία. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το θεματικό επίπεδο είναι για να υποστηρίξει την κατασκευή ναυτικών χαρτών και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό).

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα/ υποεπίπεδα:

US2 (10)
US2.EnvironmentalManagementFacility_DumpingSiteArea (12)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
3c428835-7236-4714-ae5b-40034a9a8951
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.723022460938 34.376028963741, 31.723022460938 35.814193951437, 35.018920898438 35.814193951437, 35.018920898438 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
22/03/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

90