Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Θαλάσια περιοχή προστασίας, Λάρα - Τοξεύτρα

Σύνολο ψήφων: 0

Χάρτης θαλάσιας περιοχής προστασίας, Λάρα - Τοξεύτρα σε μορφή SHP.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
3c85adde-ae03-4c31-b5f3-5e0db2287dd1
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.219467163086 34.895611230754, 32.219467163086 35.080127618144, 32.373275756836 35.080127618144, 32.373275756836 34.895611230754))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Ακάμας
Περίοδος Αναφοράς
04/07/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντίνος Παπασάββας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

62