Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Θαλάσσιες Περιοχές (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που αφορούν στις θαλάσσιες περιοχές στην Κύπρο. Τα δεδομένα προέρχονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφορούν:

1. Τεχνητή Ακτογραμμή - είναι η τομή της επιφάνειας της θάλασσας με κατασκευαστικό έργο. Έχει αποτυπωθεί από ορθοφωτοχάρτες και δορυφορικές εικόνες. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το θεματικό επίπεδο είναι για να υποστηρίξει την κατασκευή ναυτικών χαρτών και για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

2. Φυσική Ακτογραμμή - είναι η τομή της επιφάνειας της θάλασσας και της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας.

3. Ενδοπαλιρροιακή Ζώνη - Η ακτογραμμή δεν είναι σταθερή καθώς η επιφάνεια της θάλασσας συνεχώς μεταβάλεται λόγω παλίρροιας και κυμματισμού. Ετσι υπάρχει μιά ζώνη ξηράς η οποία περιβρέχεται απο την θάλασσα ανάλογα με την φάση της παλίρροιας (ενδοπαλιρροιακή ζώνη). Σε αυτό το θεματικό επίπεδο υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες. Η Κατωτάτη Ρηχία η οποία είναι η χαμηλότερη στάθμη που μπορεί να πάρει η θάλασσα και η Μέγιστη Χειμερινή Ίσαλος Γραμμή που είναι η γραμμή που αποτυπώνει την επιφάνεια κατάληψης της θάλασσας κατά τη μέγιστη πλήμμη ή κατά το χειμώνα όπου έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Μέγιστη Χειμερινή Ίσαλος Γραμμή συνήθως ταυτίζεται με το όριο από όπου ξεκινά η βλάστηση.Η ακτογραμμή έχει αποτυπωθεί από ορθοφωτοχάρτες και δορυφορικές εικόνες. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το θεματικό επίπεδο είναι για να υποστηρίξει την κατασκευή ναυτικών χαρτών και για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Δεν συστήνεται η χρήση της για κτηματικές και νομικές εφαρμογές καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί με επιτόπου επισκέψεις.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML". Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα:

SR.Shoreline_NaturalCoastline (0)
SR.Shoreline_ArtificialCoastline (1)
SR.InterTidalArea_InterTidalArea (2)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
ea18cac4-bdee-4bc0-97fa-9fd11f179e6b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.348821855701, 31.909790039063 35.778549871932, 34.942016601563 35.778549871932, 34.942016601563 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
23/03/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
DLS Helpdesk
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

208