Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ιδρύματα και Πληθυσμός (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με τον τύπο, τον αριθμό, την γεωγραφική κατανομή των ιδρυμάτων και του πληθυσμου που ζει σε αυτά. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

  1. ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
  2. ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
  3. ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 2011
  4. ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 2011
  5. ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
  6. ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
  7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a951ad0a-8205-4180-a759-8f30968b14b6
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.091064453125 34.336065483289, 32.091064453125 35.828391433924, 34.771728515625 35.828391433924, 34.771728515625 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/2011
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

56