Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ιστορικά Σχολεία του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα Ιστορικά Σχολεία εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
05c16b8f-170f-4b66-8226-d0afa2a80bc8
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.35054397583 35.181551717774, 33.3522605896 35.191652983139, 33.358783721924 35.19221412773, 33.357067108154 35.198105911946, 33.361873626709 35.200350288769, 33.360843658447 35.203155672587, 33.365306854248 35.203716737722, 33.369770050049 35.207644085131, 33.37251663208 35.20539990987, 33.376979827881 35.209607687607, 33.381786346436 35.208485634864, 33.385562896729 35.210449216988, 33.39448928833 35.205680435169, 33.398609161377 35.2059609595, 33.400325775146 35.203997268836, 33.407192230225 35.202594603576, 33.407192230225 35.16471348546, 33.404102325439 35.162468124346, 33.399639129639 35.165555479896, 33.397235870361 35.162748797875, 33.392086029053 35.163590812652, 33.385562896729 35.161064742172, 33.382816314697 35.16471348546, 33.380069732666 35.161345420544, 33.375949859619 35.160503382522, 33.371829986572 35.1565737565, 33.365993499756 35.157415835199, 33.359470367432 35.155450971342, 33.355007171631 35.154608872305, 33.351230621338 35.155450971342, 33.345737457275 35.153205354539, 33.346080780029 35.161626097947, 33.349857330322 35.165274816053, 33.344707489014 35.167239442616, 33.341960906982 35.170607263444, 33.342990875244 35.174536211448, 33.33646774292 35.176781239347, 33.34436416626 35.182674142598))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
30/11/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

138