Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ιστορικές Μετρήσεις Ατμοσφαιρικών Ρύπων (API)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης των ιστορικών μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων από το δίκτυο μετρητών της ποιότητας του αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Οι μετρήσεις προέρχονται από 9 συνολικά σταθμούς, αφορούν 9 ρύπους και είναι σε ωριαία βάση (μέσες ωριαίες τιμές). 

Ο χρήστης μπορεί να παράξει μέσω του API τιμές ανά περίοδο με ανώτατο όριο το 1 έτος ανά αίτημα (request) κάνοντας χρήση του πιο κάτω

API Link:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/{from_datetime}/{to_datetime}

 

Παραδείγματα:

Generate values for 01-01-2019,from 01:00 am to 03:00 am:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/2019-01-01 01:00/2019-01-01 03:00

 

Generate all values for 01-01-2019:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/2019-01-01/2019-01-01 23:00

 

Generate all values for March 2019:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/2019-03-01 00:00/2019-03-31 23:59

 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
02/08/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/08/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
d4b9ae15-98f2-4a79-be84-3a80c6839d0e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.931762695313 34.430416670706, 31.931762695313 35.778549871932, 34.898071289063 35.778549871932, 34.898071289063 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2010
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρύσανθος Σαββίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

746