Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κάλυψη Γης - Corine Land Cover Changes 2000-2006

Σύνολο ψήφων: 0

Περιλαμβάνει τις αλλαγές που πρόεκυψαν από το έτος 2000 (CLC2000) μέχρι το έτος 2006. Οι αλλαγές που καταγράφηκαν είχαν έκταση μεγαλύτερη από 5 ha. Το αρχείο είναι σε διανυσματική μορφή (vector) περιλαμβάνει πολύγωνα, με μικρότερη χαρτογραφική μονάδα τα 5 ha.

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
7c5ea2cb-8007-404d-8c36-9999a045b4de
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.629638671875 34.426735285678, 31.629638671875 35.917415704224, 34.969482421875 35.917415704224, 34.969482421875 34.426735285678))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1999 to 30/12/2006
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Αντωνίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

80