Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κάλυψη Γης - Corine Land Cover Changes 2006-2012

Σύνολο ψήφων: 0

Περιλαμβάνει τις αλλαγές που πρόεκυψαν από το έτος 2006 (CLC2006) μέχρι το έτος 2012. Οι αλλαγές που καταγράφηκαν είχαν έκταση μεγαλύτερη από 5 ha.

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
e12e807f-413f-4747-a304-050eef7076b4
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.964721679688 34.303457050541, 31.964721679688 35.885434122262, 34.876098632813 35.885434122262, 34.876098632813 34.303457050541))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2005 to 30/12/2012
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Αντωνίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

227