Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κάλυψη Γης - Corine Land Cover

Σύνολο ψήφων: 0

Κάλυψη Γης - Corine Land Cover της Κύπρου με χάρτες για τα έτη 2000, 2006, 2012.

Κάθε χάρτης περιλαμβάνει 44 κατηγορίες οι οποίες συγκροτούν τις ακόλουθες πέντε βασικές ομάδες α) το ανθρωποποίητο περιβάλλον ή τεχνητές επιφάνειες, β) τις γεωργικές περιοχές, γ) τις δασικές, φυσικές και ημι-φυσικές περιοχές, δ) τους υγρότοπους και ε) τα σώματα νερού.
Το αρχείο είναι σε διανυσματική μορφή (vector) περιλαμβάνει πολύγωνα, με μικρότερη χαρτογραφική μονάδα τα 25 ha.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
025f191f-bd15-4e35-81ed-29a3bd943d0f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.04345700331 34.397089555725, 32.04345700331 35.754685443648, 35.09765622206 35.754685443648, 35.09765622206 34.397089555725))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1999 to 30/12/2012
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Αντωνίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1472