Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό (Μηνιαία)

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στα ταξίδια των κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό. Τα δεδομένα ειναι σε μηνιαία βάση και είναι διαθέσιμα σε ξεχωριστό αρχείο κατ' έτος για την περίοδο από το 2003 και εντεύθεν. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν:

(α) Σύνολο ταξιδίων
(β) Κύριες χώρες επίσκεψης
(γ) Φύλο (%)
(δ) Ηλικία (%)
(ε) Σκοπός Ταξιδιού (%)
(στ) Μέση Παραμονή

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
31/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
31/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
aba5e23e-ec8b-49cf-ac0c-97c7d61989fd
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.865844726563 34.433342968523, 31.865844726563 35.808161753998, 34.996948242188 35.808161753998, 34.996948242188 34.433342968523))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2002
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Παναγίδου, Λουκία Μακρή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

20