Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κέντρα Δήμων και Κοινοτήτων

Σύνολο ψήφων: 0

Ονόματα και Κέντρα Δήμων και Κοινοτήτων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
03/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
03/09/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
4a660c0a-65fc-42f1-bde6-c22c7586d2d5
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.898803710938 34.430416670706, 31.898803710938 35.814193951437, 34.909057617188 35.814193951437, 34.909057617188 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
29/08/2018
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
DLS Helpdesk
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

329