Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Καλλιτέχνες της Πόλης του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τους Καλλιτέχνες , οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Καλλιτέχνη περιλαμβάνονται:

(α) όνομα καλλιτέχνη
(β) Url με πληροφορίες
(γ) κατηγορία τέχνης στην οποία δραστηριοποιείται

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
59dd93de-59f6-42cd-b49a-3d5b8991d461
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.349857330322 35.181551717774, 33.351230621338 35.191372409389, 33.355350494385 35.191933555919, 33.358097076416 35.196142031353, 33.360500335693 35.19922810811, 33.361530303955 35.202314067617, 33.367023468018 35.203997268836, 33.370456695557 35.208766149504, 33.373546600342 35.205119383601, 33.376636505127 35.209046663174, 33.379383087158 35.208766149504, 33.383502960205 35.210168708164, 33.389682769775 35.20988819837, 33.395175933838 35.20539990987, 33.407535552979 35.202314067617, 33.407192230225 35.16471348546, 33.402042388916 35.163590812652, 33.399295806885 35.164994151241, 33.397922515869 35.162187449848, 33.39448928833 35.164152150993, 33.388652801514 35.162468124346, 33.383502960205 35.163590812652, 33.369770050049 35.1565737565, 33.364963531494 35.156854450368, 33.355350494385 35.154889572952, 33.347797393799 35.152924648081, 33.345394134521 35.160222701245, 33.348140716553 35.163871482307, 33.345050811768 35.167239442616, 33.341274261475 35.171168553355, 33.342990875244 35.174536211448, 33.337841033936 35.177342486634, 33.34264755249 35.182112932124))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
30/11/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

33