Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κανονικές Τιμές Θερμοκρασίας (Μέγιστη και Ελάχιστη)

Σύνολο ψήφων: 0

Κανονικές τιμές μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας σε μηναία βάση και ανά 5 ημέρες, για:

(α) Αεροδρόμιο Πάφου
(α) Αεροδρόμιο Λάρνακας
(γ) Δασικό Κολλέγιο Προδρόμου
(δ) Νέο Λιμάνι Λεμεσού
(ε) Αθαλάσσα

Η περίοδος αναφοράς είναι από το 1981 μέχρι και το 2010. Για κάποιους σταθμούς η περίοδος αναφοράς ξεκινά το 1983.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/10/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
03/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
9dfda3da-23a9-4c56-9e60-87f405e5a195
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.403227236495, 31.843872070313 35.840916515454, 34.920043945313 35.840916515454, 34.920043945313 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1980 to 30/12/2010
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

838