Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Τμήμα για την προώθηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και της ψηφιακής καινοτομίας για την παροχή υψηλής ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Αδειοδοτημένων Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος αδεοδοτημένων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, των οποίων οι εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ελέγχονται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει σταθμούς κινητής τηλεφωνίας και σταθμούς ψηφιακής τηλεόρασης. Για κάθε σταθμό περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

 • Κωδικός (coding)
 • 'Ονομα (name)
 • Διεύθυνση (address)
 • Γεωγραφικό Πλάτος (latιtude)
 • Γεωγραφικό Μήκος (longitude)
 • Αριθμός Κυψελών GSM (gsm cells)
 • Αριθμός Κυψελών DCS (dcs cells)
 • Ύψος Κεραίας (ant height)
 • Ζώνες Συχνοτήτων Εκπομπής (services)
 • Εγκατάσταση Σταθμού (site installation)
 • Περιοχή (area)

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/07/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
17/04/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό
69ffd004-4a72-405f-99b4-4451ab54479b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.457597263123, 31.920776367188 35.778549871932, 34.876098632813 35.778549871932, 34.876098632813 34.457597263123))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/07/2017 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Βασίλης Λεάνδρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

476