Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υφυπουργείο για εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών με Έγκυρο Πιστοποιητικό Ασφαλείας

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών με έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ακτοπλοϊκά επιβατηγά σκάφη τα οποία κατά την συκγεκριμένη ημερομηνία είναι εφοδιασμένα με έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
f868ae61-7f7b-4f06-abdf-e461c30bbb64
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.783447265625 34.245297564482, 31.783447265625 35.846204289522, 34.925537109375 35.846204289522, 34.925537109375 34.245297564482))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
03/03/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τομέας Ακτοπλοΐας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

124