Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Ανακοινώσεων Απόσυρσης Επικίνδυνων Προϊόντων από την Αγορά

Σύνολο ψήφων: 0

Προϊόντα που αποσύρονται από την κυπριακή αγορά επειδή κρίνεται ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Τα δελτία εκδίδονται σε μορφή PDF.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/03/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
2ac88916-45dc-487d-bd16-b66a180ab004
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.717529296875 34.426735285678, 31.717529296875 35.846204289522, 34.815673828125 35.846204289522, 34.815673828125 34.426735285678))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σάββας Σάββα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

57