Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα τη διατήρηση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, πρόοδο και την προστασία των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με συγκεντρώσεις επιχειρήσεων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με συγκεντρώσεις επιχειρήσεων. Για κάθε απόφαση παρέχονται οι πιο κάτω πληροφορίες: (α) Αριθμός Απόφασης (β) Ημερομηνία Απόφασης (γ) Τίτλος Απόφασης (δ) URL στο κείμενο της Απόφασης

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
30/09/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
c69e3ac2-5417-4265-847b-19e95e7f3e35
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.702880831435 34.309412579371, 31.702880831435 35.721987809329, 35.07568356581 35.721987809329, 35.07568356581 34.309412579371))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2004 to 25/05/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταυρούλα Ττόφα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

72