Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα τη διατήρηση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, πρόοδο και την προστασία των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με σχέση οικονομικής εξάρτησης

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με την καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Για κάθε απόφαση παρέχονται οι πιο κάτω πληροφορίες: (α) Αριθμός Απόφασης (β) Ημερομηνία Απόφασης (γ) Τίτλος Απόφασης (δ) URL στο κείμενο της Απόφασης

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
30/09/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
ff74b1ab-052b-4e4e-b40c-d2e034e6a05b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.834716768935 34.388023920183, 31.834716768935 35.75468557969, 35.042724581435 35.75468557969, 35.042724581435 34.388023920183))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2006 to 04/05/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταυρούλα Ττόφα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

140