Πρωτεύουσες καρτέλες

Το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογη της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα αρχείου πληθυσμού και μετανάστευσης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος γεννήσεων και ονομάτων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος των γεννήσεων παγκύπρια. Μη επεξεργασμένα δεδομένα του Αρχείου Πληθυσμού. Για κάθε γέννηση περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

(α) Μικρό όνομα
(β) Ημερομηνία γέννησης
(γ) Επαρχία Γέννησης,
(δ) Φύλο

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
ab5c8f43-9a7c-47e3-b925-7f1aa6c5d988
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.651611328125 34.323174261283, 31.651611328125 35.886972662651, 35.079345703125 35.886972662651, 35.079345703125 34.323174261283))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
25/10/2016
Γλώσσα
English (United Kingdom)
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μπέης Μιχάλης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1014