Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Δύναμης είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών συμφορών, για την ευημερία των πολιτών ή εκτεταμένες καταστροφές στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της Δημοκρατίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Γραφείων και Στοιχεία Επικοινωνίας Πολιτικής Άμυνας

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος γραφείων και στοιχεία επικοινωνίας Πολιτικής Άμυνας. Στον κατάλογο, για κάθε γραφείο, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Α/Α
  • Όνομα Γραφείου
  • Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Αλληλογραφίας
  • Τηλέφωνο 1
  • Τηλέφωνο 2
  • Τηλεομοιότυπο
  • Email
  • Latitude
  • Longitude
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/08/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
64970ffa-7861-4e95-91e9-f84192fccf5e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.821899414063 34.394162127477, 31.821899414063 35.760721836548, 34.909057617188 35.760721836548, 34.909057617188 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κάλια Χριστοδούλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

62