Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Δημοσίων Συμβάσεων που Κατακυρώθηκαν

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος δημοσίων συμβάσεων που κατακυρώθηκαν από το 2009 και εντεύθεν μέσω του συστήματος e-Procurement. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται για κάθε σύμβαση που κατακυρώθηκε τα πιο κάτω:

  • Τίτλος διαγωνισμού
  • Αναθέτουσα Αρχή
  • Ημερομηνία δημοσίευσης προκύρυξης
  • Τύπος σύμβασης (προμήθειες, υπηρεσίες, έργα)
  • Τύπος διαδικασίας
  • Όνομα οικονομικού φοορέα/ αναδόχου
  • Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
  • Ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης
  • Αξία σύμβασης που κατακυρώθηκε

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/12/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
ea6208d5-3180-4c00-8f89-34e585e1408d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.019653320313 34.43947785076, 32.019653320313 35.796373910504, 34.843139648438 35.796373910504, 34.843139648438 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2009 to 30/09/2023
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Φίλιππος Κατράνης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2097