Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Δημοσιεύσεων Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών- Κεφάλαια σε Βιβλία

Σύνολο ψήφων: 0

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών - Κεφάλαια σε Βιβλία

Τα Κεφάλαια σε Βιβλία αφορούν ελληνόφωνες δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στις οποίες παραθέτουν πληροφορίες για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Οι δημοσιεύσεις εξυπηρετούν τόσο τους γεωπόνους των γεωργικών εφαρμογών, όσο και τους παραγωγούς, με στόχο την άμεση και εύκολη παροχή πληροφοριών και την προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας και εξυπηρέτησης.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
10/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8e8d3204-97ee-4b4d-b54e-9c2b8f01b4fa
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.99951169081 34.270079416336, 31.99951169081 35.78142802741, 35.07568356581 35.78142802741, 35.07568356581 34.270079416336))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2005
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιώργος Αδαμίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

38