Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή τους η προαγωγή της στοματικής υγείας όλων των πολιτών και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Δημόσιων Οδοντιατρικών Κλινικών

Σύνολο ψήφων: 0

Οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες διαθέτουν οδοντιατρικές κλινικές σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας (αστικά και αγροτικά) της Κύπρου. Παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τις ημέρες επίσκεψης των κέντρων και νοσοκομείων από οδοντιατρικό λειτουργό, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
12/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
6e53a6e0-9f53-4d03-9d5e-093683997fd7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.076415987685 34.418239163003, 32.076415987685 35.766572101174, 34.669189425185 35.766572101174, 34.669189425185 34.418239163003))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
19/04/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρυστάλα Χαραλάμπους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

91