Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή τους είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των Κυπρίων πολιτών και των επισκεπτών της Κύπρου για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος διημερευόντων φαρμακείων ανά επαρχία. Στον κατάλογο περιλαβάνονται τα πιο κάτω πεδία:

1. Ημερομηνία (Date)
2. Ημέρα (Day)
3. AM (Reg. No.)
4. Επίθετο (Surname)
5. Ονομα (Name)
6. Διεύθυνση (Address)
7. Συμπληρωματική Διεύθυνση (Additional Address Info)
8. Δήμος / Κοινότητα (Municipality/Community)
9. Τηλέφωνο Φαρμακείου (Pharmacy Tel No)
10. Τηλέφωνο Οικίας (House Tel No)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/10/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό
f2d5af02-94bc-4872-bf7c-227394a0355f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.854858398438 34.448538048272, 31.854858398438 35.805284430728, 34.920043945313 35.805284430728, 34.920043945313 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/05/2023 to 30/09/2023
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Παπαϊωάννου, Έφορος Φαρμακευτικής
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1919