Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης και της τήρησης της δημόσιας τάξης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Διμερών Συμφωνιών Νομικής/Δικαστικής Συνεργασίας

Σύνολο ψήφων: 0

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η διμερής συνεργασία σε θέματα δικαστικής συνεργασίας προωθεί τη σύναψη συμφωνιών με άλλες χώρες. Κατάλογος των διμερών συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί και τεθεί σε ισχύ εκτίθεται στον πιο κάτω σύνδεσμο.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
21/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
d5f6b423-08d3-4dc5-a14f-e6e7c9f3c12f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.074584960938 34.484769010509, 32.074584960938 35.796373910504, 34.821166992188 35.796373910504, 34.821166992188 34.484769010509))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1981 to 30/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μάριος Παπαιωακείμ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

78