Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης και της τήρησης της δημόσιας τάξης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Διμερών Συμφωνιών σε Θέματα Ασφάλειας

Σύνολο ψήφων: 0

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η διμερής συνεργασία για καταπολέμηση του οργανωμένου και άλλων μορφών εγκλήματος προωθεί τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με άλλες χώρες. Πιο κάτω παρατίθεται κάτάλογος των Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία, φροντίδι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με άλλες χώρες.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
21/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
2443d43d-c43f-4f6b-a249-11ae6f20baa2
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.942749023438 34.403227236495, 31.942749023438 35.894334642716, 34.799194335938 35.894334642716, 34.799194335938 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1988
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μάριος Παπαιωακείμ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

37